Loại công trình:
Khách hàng: Tập đoàn Bình Thiên An

Địa chỉ: Quận 2, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.