Địa chỉ: Số 238 Gò Ô Môi, Quận 7, Tp.HCM
Dịch vụ của QCONS: Quản lý khối lượng.
Tình trạng: Hoàn thành.