Khách hàng: Công ty TNHH Đại Phú Tài.

Địa chỉ: 28-34 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.