Thẩm tra thiết kế

Thẩm tra thiết kế

Số lượng:

Thẩm tra thiết kế là một bước quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam.
Một khi đã đảm bảo được các tiêu chí sau trong công tác thẩm tra thiết kế sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc quản lý và điều hành dự án xây dựng:
– Đảm bảo sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở, sự phù hợp của các giải pháp kết cấu công trình, khắc phục các sai sót có thể có của tư vấn thiết kế;
– Đảm bảo sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
– Đảm bảo mức độ an toàn của công trình;
– Đảm bảo sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
– Đảm bảo Công trình luôn tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy;
– Tiết kiệm chi phí đầu tư.