Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Hồng Ngọc

Địa chỉ: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thẩm tra thiết kế.
Tình trạng: Hoàn thành.