Địa chỉ: Hội An, Quảng Nam.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.