Khách hàng: Công ty TNHH MTV Trần Thái Phú Quốc

Địa chỉ: Ấp Gành Gió, Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và cơ điện, Giám sát và Quản lý dự án.
Tình trạng: Hoàn thành.