Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Quân.

Địa chỉ: 300 Khuôn Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, cơ điện.
Tình trạng: Đã hoàn thành