Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Hồ Khuê

Địa chỉ: huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Qui mô: Căn hộ thương mại cao 15 tầng

Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu

Tình trạng: Đã hoàn thành