Loại công trình:
Khách hàng: bà Lâm Ngọc Thu

Địa chỉ: Số 288/28A Dương Bá Trạc Phường 2, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Qui mô:1500m2, 7 tầng, 26 căn hộ

Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án và Giám sát thi công.

Tình trạng: Đã hoàn thành