Loại công trình:

Địa chỉ: 19 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.