Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Dịch vụ của QCONS: Thẩm tra thiết kế.
Tình trạng: Hoàn thành.