Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hong Fu Việt Nam

Địa chỉ: Lô C6B-03, khu A, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Qui mô: 18 tầng
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Tình trạng: Đã hoàn thành