Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH TM-DV Xuân Hai Tám Ba

Đia chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
Qui mô: 12.58 ha
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án, Giám sát xây dựng, Quản lý chi phí, Thiết kế kết cấu, cơ điện và hạ tầng
Tình trạng: Đã hoàn thành