Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Setiabecamex

Địa chỉ: khu Phố 6, phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Qui mô: 12 ha
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế hạ tầng
Tình trạng: Đã hoàn thành