Khách hàng: Công ty Cổ phần Hải Vân Nam

Địa chỉ: 38 Trần Phú, Tp. Nha Trang.
Dịch vụ cuả QCONS: Tư vấn đấu thầu, Quản lý khối lượng, Tư vấn kỹ thuật.
Tình trạng: Hoàn thành.