Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Du lịch Cosmos Phú Quốc

Địa chỉ: Thị trấn Dương Đông, huyên Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Qui mô: Khách sạn 4 sao, gồm 120 phòng trên diện tích 10.624m2

Dịch vụ của QCONS: Thẩm tra thiết kế

Tình trạng: Đã hoàn thành