Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư Vinh Phát

Địa chỉ: Bắc Bãi Trường, Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang..

Qui mô: 15.000m2, 3 tầng

Dịch vụ của QCONS: Tư vấn Thiết kế kết cấu.

Tình trạng: Đã hoàn thành