Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Royal Ninh Thuận

Địa chỉ: xã Phước Diêm và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Qui mô: khoảng 87,5 ha
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và lập dự toán
Tình trạng: Đang thực hiện