Loại công trình:
Khách hàng: Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt

Địa chỉ: 170 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Qui mô: diện tích xây dựng 179,58 m2, 04 tầng (02 bán hầm, 01 trệt và 03 lầu)
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và cơ điện
Tình trạng: Đang thực hiện