Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Paradise Resort Quy Nhơn

Địa chỉ: thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Qui mô: 12ha
Dịch vụ của QCONS: Quản lý xây dựng, giám sát xây dựng, thẩm tra thiết kếvà điều phối thiết kế
Tình trạng: Đang thực hiện