Loại công trình:
Khách hàng: Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc)

Địa chỉ: Góc Liễu Giai-Đào Tấn, Phường Cống Vị, Tp. Hà Nội
Dịch vụ của QCONS: Quản lý khối lượng.
Tình trạng: Hoàn thành.