Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam)

Địa chỉ: số 9 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.