Loại công trình:
Khách hàng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu

Địa chỉ: Bình Giã, Tp. Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.