Loại công trình:
Khách hàng: Trung tâm Quản lý và phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Địa chỉ: Khu Chí Linh A, Tp. Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.