Loại công trình:

Địa chỉ: 82-84 Calmette, Quận 1, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.