Loại công trình:

Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.