Loại công trình:

Địa chỉ: 111A Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.