Loại công trình:

Địa chỉ: 138-142 Hai Bà Trưng, Q.3, Tp.HCM.
Dịch vụ cuả QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.