Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Cho Thuê Văn Phòng Tiến Dũng

Địa chỉ: 28-30-32 Lê Lai, Q. 1, Tp.HCM.
Dịch vụ cuả QCONS: Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.