Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Nhật Linh

Địa chỉ: Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và cơ điện, Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.