Khách hàng: Công ty Cổ phần Catina

Địa chỉ: 109 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM.
Dịch vụ cung cấp: Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.