Địa chỉ: Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý khối lượng.
Tình trạng: Hoàn thành.