Khách hàng: Tập đoàn InterContinental Hotels Group tại Việt Nam

Địa chỉ: Tp. Hà Nội.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.