20
MAR
2024

Giấy xác nhận PCCC
20
MAR
2024

Quản lý dự án công trình công nghiệp – Hạng II
20
MAR
2024

Quản lý dự án công trình dân dụng – Hạng I
20
MAR
2024

Thiết kế – Giám sát công trình Dân dụng – Hạng I
20
MAR
2024

Thiết kế – Giám sát công trình Công nghiệp – Hạng II
20
MAR
2024

Quản lý dự án HTKT – Giám sát giao thông (đường bộ) – Hạng II
28
FEB
2024

Thiết kế- Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật – Hạng II