Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Với gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn thiết kế cho hầu hết các công trình dân dụng, công nghiệp tại Việt Nam, QCONS được biết đến là công ty uy tín và hiệu quả trong các giải pháp kết cấu, quản lý tài chính và chất lượng công trình.
Xem thêm
Chúng tôi luôn quan tâm đến tiêu chí tiết kiệm nguồn nước, năng lượng, nghiêm ngặt tuân thủ quy định của Việt Nam và quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng dụng các khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, luôn cố gắng sáng tạo ra các phương án thiết kế hiện đại nhằm gia tăng hiệu quả và lợi ích sử dụng lâu dài cho khách hàng.
Xem thêm
Quản lý dự án và giám sát xây dựng đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, Quản lý dự án và giám sát xây dựng có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu đã đề ra của dự án.
Xem thêm
Định giá, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở các yêu cầu về nội dung và sản phẩm của công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; phù hợp với quy định về phân loại, phân cấp, bước thiết kế xây dựng công trình tại Việt Nam.
Xem thêm
Thẩm tra thiết kế là một bước quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam.
Xem thêm