Đánh giá của Khách hàng – Salinda

Đánh giá của Khách hàng – Salinda

Số lượng:

Trong năm 2015, QCONS có nhiều dự án được hoàn thành, tiêu biểu là 2 Resort lớn ở Phú Quốc: Salinda Resort and Spa và The Shell Resort. QCONS tự hào khi nhận được thư nhận xét, đánh giá từ khách hàng.

Dịch vụ khác