Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH TV-KT-XD Đương Đại

Địa chỉ: 41/3-4 Trần Nhật Duật, Quận 1,  Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.