Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo

Địa chỉ: Bãi Ông Đụng – Sở Rẫy, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Qui mô: 118 ha
Dịch vụ của QCONS: Quản lý xây dựng và giám sát xây dựng
Tình trạng: Đang thực hiện