Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Du lịch biển Maia Quy Nhơn

Địa chỉ: Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Qui mô: 21.96 ha
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án và Tư vấn giám sát thi công, Thiết kế hạ tầng, kết cấu, cơ điện và quản lý khối lượng
Tình trạng: Đang thực hiện