Loại công trình:

Địa chỉ: Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.