Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tông hợp Sài Gòn - Savico.

Địa chỉ: 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Đã hoàn thành