Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Phương Nam.

Địa chỉ: Lô D4C Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lân, tỉnh Khánh Hòa.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế hạ tầng và Thẩm tra thiết kế.
Tình trạng: Hoàn thành.