Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Đầu Tư Thăng Long

Địa chỉ: 19 Đống Đa, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.