Loại công trình:

Địa chỉ: 666 Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kỹ thuật.
Tình trạng: Hoàn thành.