Loại công trình:
Khách hàng: Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định.

Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, Qui Nhơn, Bình Định

Dịch vụ của QCONS: Tư vấn thiết kế và lập dự toán phần Kết cấu- Cơ điện.

Qui mô: 42.000m2, 26 tầng, 409 căn hộ, 13 shop house, và các tiện ích công cộng

Tình trạng: Đang thực hiện