Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Vì Khoa Học

Địa chỉ: Đại lộ Khoa học, khu vực 2, Ghềnh Ráng, Qui Nhơn, Bình Định

Qui mô: 123 phòng, 20.000m2 sàn, 4 tầng

Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án, thiết kế kết cấu – cơ điện và Giám sát thi công.

Tình trạng: Đã hoàn thành