Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Hoa Ky.

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, TP. Đà Nẵng.
Dịch vụ của QCONS: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
Tình trạng: Hoàn thành.