Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc

Địa chỉ: xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang.

Qui mô: 123.776m2, 980 phòng

Dịch vụ của QCONS: Tư vấn thiết kế hạ tầng hệ thống điện và thông tin liên lạc.

Tình trạng: Đã hoàn thành