Loại công trình:
Khách hàng: Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng HCD

Địa chỉ: xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Qui mô: 200ha

Dịch vụ của QCONS: Lập quy hoạch chi tiết 1/500 hạ tầng kỹ thuật và giao thông dự án.

Tình trạng: Đã hoàn thành